Monday, January 21, 2013

The Ninja Stock Monitor: DNL (21 jan 2013)selected technical indicators of PSE-listed stocks 

legend:

c: closing price
s: support
r: resistance
vol: volume (+ above 5dma; - below 5dma)
macd: moving average convergence divergence ...  values: 12; 26; 9
rsi: relative strength index ... values: 14; 30; 70
sts: stochastics ... values: 15; 3; 5
rem: remarks
unch: unchanged 
(+): higher
(-): lower


21 jan 2013 closing prices 

dnl (d&l industries

c: 5.40(+)
s: 5.30, 5.25, 5, 4.85/4.88, 4.61
r: 5.45, 5.5
vol: (-)
macd: not applicable yet
macd histogram: not applicable yet
macd histogram direction: not applicable yet
rsi: 90.78(+)
sts: 96.49(+
remarks: 
1. lalo pang tumaas si dnl kanina .. nagsara sa 5.40 ...
2. pataas pa din ang rsi at sts na parehong nasa oberbot levels na ...
3. mala-doji (parang doji pero di exsaktong pareho ang opening at closing prices) ... kaya ingats bukas ... pwedeng hudyat yung mala-doji na candle ng pagbabaja ng pagbabago ng momentum .. wala pa kasi macd kaya hanggang candle lang aking indicator ...
4. hold lang ako ... pero doble ingat na ... kung tamaan stops ko .. benta ko kalahati ..you may also want to read: my trading rules

p.s. readers are encouraged to check out the stocks' charts themselves .. using the values for each of the indicators (the values for the indicators are the default values used in citiseconline.com's charts) ... in the absence of any personal charting program, the pse website's charts are enough for the purpose